Bethlen Margit: Klebelsberg Kunó
Pesti Hírlap 1939. május 9., 4. oldal

Berzeviczy Albert: Gróf Klebelsberg Kuno emlékezete az Akadémiában
Budapesti Szemle, 1932. 235-237. oldal

Domanovszky Sándor: Gróf Klebelsberg Kuno
Búcsúztató a szegedi gyászszertartáson, 1932. november 15.

Hóman Bálint: Emlékbeszéd gróf Klebelsberg Kuno felett
Századok, 1932. 241-249. oldal

Mátrai Vilmos: A gróf Klebelsberg Kunó-emlékkiállítás
Képzőművészeti Szemle 1933, 291-295. oldal

Ybl Ervin: Szemle – Képzőművészet
Budapesti Szemle 1933, 99-101/117. oldal

Lábán Antal: Gróf Klebelsberg Kuno mint kultúrpolitikus
Budapesti Szemle 1934. április, 113-119. oldal

Kertész K. Róbert: Gróf Klebelsberg Kunó, az alkotó
Budapesti Szemle 1937. április, 17-33. oldal

Lukinich Imre: Gr. Klebelsberg Kuno emlékezete
Budapesti Szemle 1938, 230-236. oldal

Grósz Emil: Emlékkönyv Gróf Klebelsberg Kunóról
Budapesti Szemle, 249-252. oldal

Kornis Gyula: Gróf Klebelsberg Kuno szobra előtt
Budapesti Szemle, 357-363. oldal

Baranyai Lipót: Emlékezés Klebelsberg Kunó grófra
Századok, 1942, 259-271. oldal

Hóman Bálint: Elnöki megnyitó beszéd
Budapesti Szemle 1942, 377-383. oldal

Krajkó András: A „keresztény kurzus” művelődéspolitikájáról
Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 1964, 19-29. oldal

T. Kiss Tamás: Klebelsberg Kuno emberi és szakmapolitikusi pályájáról
Szín 14. évfolyam 2. szám, 2009. április, 55-77. oldal

Mádl Ferenc emlékezése Klebelsberg Kunóra
Új Ember 1996. január 7.