Életének kronológiája
Székesfehérvár
Budapest
Szeged
Pesthidegkút
A magánember
Kötetei
újságcikkei
Parlamenti felszólalásai
Minisztersége alatt kiadott fontosabb törvények
Politikai példaképei
Klebelsbergről írt kortárs kritikák és méltatások
Emlékezete
Huszti József: Gróf Klebelsberg Kuno életműve.
Ujváry Gábor: „Egy európai formátumú államférfi”. Klebelsberg Kuno (1875–1932).
Klebelsberg nyomtatásban megjelent műveinek bibliográfiája