Klebelsberg Emlékház és Klebelsberg Vendégház kialakítása

A kastélyt Magyarország öt kultúrtörténetileg legfontosabb épületegyüttese között tartják számon. Gróf Klebelsberg Kuno (1875, Pécska–1932, Budapest) kultuszminiszter itt élt haláláig, s jelentős hazai és külföldi személyiségeket, kultúrpolitikusokat fogadott e helyen.

Klebelsberg a pesthidegkúti területet a Parsch családtól az 1920-as évek elején vásárolta meg, s a meglévő épületek átalakításával hozta létre a mai kastélyegyüttest, majd körülötte a parkot. A telken egy főépület (a mai kastélyépület) és több gazdasági melléképület állt, melyeket Klebelsberg átépített és új épületrésszel bővített. Az építkezés első üteme 1926-ban, a második üteme 1930-ban fejeződött be.

Klebelsberg Kuno 1932-ben bekövetkezett halála után az özvegy és húga laktak a kastélyban. A II. világháború után bérbe adták, üdülőnek használták. 1949 februárban az állam lefoglalta, 1949 decemberében kitelepítették Klebelsbergnét, s a 4000 kötetes könyvtárat teherautóra dobálva ismeretlen helyre elvitték.

Ezután a Szakszervezetek Világszövetségének iskolája, majd SZOT üdülő, később kórház, tüdőszanatórium és pszichiátria volt az épületekben.

1999-ben költözött ki az utolsó használó, s tulajdonjogáért évtizedes per folyt. Végül a Magyar Állam visszavásárolta 2008-ban.

Az épület 1999-től a felújítás megkezdéséig lakatlan volt, a 16 év alatt az épületek műszaki állapota a vandál pusztítás, ázások következtében rendkívül leromlott, romossá vált, megmaradásáért és újjáépítéséért a helyiek, civilek, tudósok, művészek évtizedekig küzdöttek.

A Magyar Állam 2013 év végén különített el költségkeretet a kastély rekonstrukciójára, Varga Mihály országgyűlési képviselő, Nemzetgazdasági Miniszter közbenjárására.  A rekonstrukciós munkák 2015-ben kezdődtek meg.

Az épületegyüttes közel egy hektáros felújított parkban áll, az épületszárnyak funkcionálisan két részre tagolódnak.

A főépületben, a kastélyszárnyban a Klebelsberg emlékház kapott helyett. Itt található Klebelsberg helyreállított dolgozó-könyvtárszobája, a szalon és az un. XXI. századi tanterem.

A másik egység a Klebelsberg vendégház, ahol közel 60 fő részére vendégszobák találhatók. A vendégház un. akadémiai-, tanári- és a fiatalos sport szárnyra tagolódik.

A rekonstrukció célja volt, hogy az emlékhely az egykori kultuszminiszter életét és korát bemutassa, időutazást hozzon létre a magyar történelem egyik legdrámaiabb korszakában, a múltat összekösse a jelennel, a legmodernebb technikával, a Collegium Hungaricumok hagyományát folytatva.

 • A kétudvaros kialakításnak köszönhetően az emlékház kerengője és kertje funkcionálisan is kettéválasztja az épületet, melynek magjában a Klebelsberg korabeli bútorokkal berendezett szalon áll. Falain Klebelsberg politikai társadalmi elismertségét, tevékenységét, magánéletét idézzük fel autentikus módon, melyhez közvetlenül kapcsolódik a könyvtárszoba – eredeti állapotban visszaállítva, mellette modern felszerelésű kutató szobákkal.

Ahhoz hogy ezt az üzenetet eljuttassuk a mai kor emberének és diákjainak megkerülhetetlen a XXI. század technikája révén egy interaktív „Klebelsberg-tudástár” létrehozása, amely a legkorszerűbb 21. századi tanterem színvonalán alkalmas rendhagyó órák és foglalkozások tartására, illetve az egyéni érdeklődés kielégítését szolgáló tájékozódásra. Klebelsberg korát és személyiségét filmrészletekkel, fényképekkel, karikatúrákkal, újságkivágatokkal, stb. idéznénk föl.

 • Az időszakos kiállító tér – amely fogadások, rendezvények, előadások színtere
 • A bejárati előtérben történik az aktuális kulturális programok és események hirdetése, jegyek árusítása különböző kulturális rendezvényekre a napi kulturális kontextusba helyezhetik az emlékhelyet, a videotechnika segítségét is igénybe véve.
 • A belső díszudvar kiválóan alkalmas koncertek, ünnepségek rendezésére. A díszudvar méltó folytatása a rózsakert, hiszen a rózsanemesítés volt az egyik kedves időtöltése.

Az épületegyüttes – a továbbképzéseken és az alkotóház-funkción kívül –, természetközelsége miatt akár erdei iskolaként is használható.

Tudományos konferenciák helyszínként a szomszédos Kultúrkúriával együttműködésben is alkalmas

Klebelsberg szellemi örökségét felidézi az is, hogy az egész projekt magyar tudással, technológiával és innovációval valósul meg. Klebelsberg előtérbe helyezésével nem kívánunk kultuszt kialakítani a személye körül, de egykori otthona helyszínén szeretnénk bemutatni azt a hazafias – legjobb értelemben vett patrióta – magatartást, amellyel egy egészségét és erejét nem kímélő államférfi az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb munkásságát, hozta létre, és amely mindmáig kihat a magyarság életére

 • Különböző szintű és funkciójú szárnyai Klebelsberg tevékenysége kiemelkedő területeinek állít emléket, plakátfotókkal, faliképekkel, néhol korabeli – illetve a két világháború közötti időszakra emlékeztető – tárgyakkal díszítve és berendezve.
 • A középső, egyszerűbb, teljesen újjáépült egykori gazdasági épület fiatalos, galériás, kollégiumi hangulatú épületszárny, amely a sportért, az olimpiáért tett erőfeszítéseket idézi. Az egyes helyiségeket a korabeli olimpiai bajnokokról neveztük el és megjelennek az 1920-as évek sportberuházásai is.
 • Az Templom utca felőli épületszárny a tanárok szálláshelye lehet, ezért elsősorban az iskolaépítő, a vallást erősítő és az oktatást fejlesztő Klebelsbergre kell emlékeztetnie. Ide kerültek a rendkívül sikeres, 1926 és 1930 közötti népiskola-építési programot szemléltető ábrák és fényképek.
 • Az egykori svájci lak az egyetemi, a közgyűjteményi és az akadémiai tudományosságot támogató politikának állít emléket.
 • Az előcsarnok a diákok és a tanárok találkozóhelye, olyan közösségi tér, ahol a hatalmas fali poszteren mutatjuk be az egykori belügy, majd vallás- és közoktatásügyi miniszter életművét, átfogó koncepcióját.

Klebelsberg Kuno 1922-ben, minisztersége kezdetén mondta:

„A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.”

Ez a három szintű tanár–diák–akadémikus koncepció fogja össze a vendégház 28 szobáját.

Az épületegyüttes fő funkciója lehet– a klebelsbergi örökség méltók felidézése céljából – elsősorban tehetséggondozó, tudományos, kulturális programok szervezése, ahol a Klebelsberg Kultúrkúriával együttműködve:

 • kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolás és egyetemista diákoknak, valamint doktoranduszoknak, illetve különböző tudományterületekhez tartozó fiatal szakembereknek, valamint tanároknak egy–két napostól egy hétig terjedő, bentlakásos továbbképzéseket;
 • emellett tudományos tréningeket;
 • művészeti (főleg képző- és zeneművészeti, illetve irodalmi) alkotói táborokat szervezhetnénk.

Emellett lehetőség nyílik:

 • egy vagy két napos hazai és nemzetközi konferenciák, work-shopok rendezésére, azok szállásigényének kielégítésére;
 • kisebb külföldi delegációk elhelyezésére;
 • egyetemi csoportok, szakmai közösségek kulturális turizmushoz kapcsolódó utazásainak valamint (és esetlegesen)
 • vidéki középiskolai osztályok budapesti kirándulásainak támogatása céljából – némi bevételre is szert téve ezáltal – színvonalas szálláshely biztosítására.

KLEBELSBERG KASTÉLY REKONSTRUKCIÓJA

 

Klebelsberg Emlékház és Klebelsberg Vendégház kialakítása

1028 Budapest, Pesthidegkút, Templom u. 12-14. (HRSZ.: 54281)

 1. október – 2016. december

 

 

Tulajdonos: Magyar Állam

Építtető, kezelő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Épült- megújult: a Magyar Kormány támogatásából

Tervezés: 200 koncepcióterv 2014- 2016

Kivitelezés: 2015. október – 2016. december

A rekonstrukció közreműködői:

 

Kivitelező fővállalkozó: Kiving Kft.

alvállalkozó: Garage Kft. és EB Hungary Kft. konzorciuma

Generál tervező: Sajó Imre – Sajó Design Bt.

Építész, belsőépítész tervező: Kálmán Ernő DLA – Reálterv Kft.

Projektfelelős tervező: Albrecht Beáta – Reálterv Kft.

Statikus tervező: Embersics Judit

Gépész tervező: Dr. Tóth Péter – Pentaplan Kft.

Villamos tervező: Tóth Zoltán – Planet Kft.

Kerttervező: Komlósné Hlatky Katalin

Műemléki kutatás, értékleltár,

autentikus bútorozás: Albrecht Beáta, László Zoltán, Sajó Imre, Tahi Tóth Ilona

Emlékhely video-installáció,
tudástár: Kálmán Ernő DLA, Novák Lajos, Ujváry, Gábor, Vertel Beatrix

Műemléki felügyelő: Sajti Zsuzsanna

Grafikai munkák: Visontai Kálmán, Flórián Gábor, Albrecht Beáta, Kálmán Ernő DLA

Belsőépítész munkatárs: Kerékgyártó András – Plydesign Kft.

Épületkerámia, díszítés: Szemereki Teréz keramikus iparművész

Kőszobrász, kőfaragó munkák: Ordódy Tamás

Építésvezetők: Illés László, Varga Zoltán Garage Kft.

Felelős műszaki vezető: Bereczki Botond – EBH Invest Kft.

Műszaki ellenőr: Borbély Pál – Expert Pro Norma Kft.

Belsőépítész kivitelező: BUFA- Garzon Bútor Kft. konzorciuma

Fotók: Francsics László, Nagy Gábor NGS-stúdió, Albrecht Beáta, Kálmán Ernő DLA, Sajó Imre