© KLEBELSBERG INTERAKTÍV TUDÁSTÁR

KLEBELSBERG EMLÉKHÁZ ÉS KLEBELSBERG VENDÉGHÁZ

A kastélyt Magyarország öt kultúrtörténetileg legfontosabb épületegyüttese között tartják számon. Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter itt élt 1932-ig, halálig.

AZ ÉPÜLET

Klebelsberg a Templom utca 12-14. sz. alatti épületegyüttest és az azt övező parkot 1922-ben vásárolta meg a Parsch családtól. A telken egy főépület (a mai kastélyépület) és több gazdasági melléképület állt, melyeket Klebelsberg átépített és új épületrésszel bővített. Az építkezés első üteme 1926-ban, a második üteme 1930-ban fejeződött be.

Klebelsberg Kuno 1932-ben bekövetkezett halála után a kastélyban az özvegy és húga laktak. A II. világháború után bérbe adták üdülőnek használták. 1949 februárban az állam lefoglalta a kastélyt, 1949 decemberében kitelepítette az özvegyet, Klebelsberg 4000 kötetes könyvtárát, teherautóra dobálva vitték el ismeretlen helyre.

1949-54-ig a Szakszervezetek Világszövetsége iskolája működött a kastélyban, 1958-ig SZOT üdülő, 1958-70 között a Pestmegyei Tanács Tüdőszanatóriuma. 1970-78 között a Rókus kórház pszichiátriai és belgyógyászati részlege, 1978-tól a Semmelweis kórház pszichiátriai osztálya volt itt, akik 1999-ben költöztek ki.

Az ezután lefolytatott privatizációs eljárás tulajdonjogi per akadályozta, majd 2008-ban került vissza vásárlással állami tulajdonba, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésébe. Az épület 1999-től a felújítás megkezdéséig lakatlan volt, a 16 év alatt az épületek műszaki állapota a vandál pusztítás, ázások következtében rendkívül leromlott, romossá vált.

Programja

A Klebelsberg kastély Magyarország egyik legjelentősebb kultúrtörténeti kastélya. Gróf Klebelsberg Kuno (1875, Pécska–1932, Budapest), kultuszminiszter jelentős külföldi politikusokat, kultúrpolitikásokat fogadott itt, történelmi események helyszíne az épületegyüttes.

Az épületegyüttes funkcióját, használatát alapvetően ez a tény határozza meg ; történeti emlékhellyé kell nyilváníttatni az újjáépített kastélyt.

Az eseményekhez kell rendelni a szállás vendéglátás funkciókat, hasonlóan az MTA budavári emlékházához, s a határon túli oktatási, tudományos események színhelyévé kell tenni, tudásközpontként működtetni, Klebelsberg szellemiséget kell átadni.

A Collegium Hungaricumok egyik tagjaként, valóságos és virtuális magyar kulturális centrumaként kell működnie, interaktív tudástára, Skype -web rendszerével a Collegium Hungaricumok hálózatának tudományos tagjaként funkcionál.

Az épület minőségét, magas szellemi tartalmát, méltón Klebelsberg kultuszminiszter életművéhez,

használatával meg kell őrizni. Másodlagos funkciója lehet az egyéb célú rendezvények megtartása.

Az épület megmaradásáért és újjáépítéséért a helyiek, civilek, tudósok, művészek évtizedekig küzdöttek, az emlékházat nyitott házként, kulturális centrumként kívánják látogatni.

RÉSZLETES LEIRÁSA

Az emlékház – főépület –1. épület – 350 m2 nettó területtel

Földszinten

– Klebelsberg dolgozó-könyvtár szobája – műemléki védettségű bútorozással – múzeum

– XXI. századi tanterem – az interaktív kiállító tér, virtuális múzeum

– a szalon – korabeli bútorozású szalon

– és időszaki kiállító tér – mely rendezvényekre (max. 50 fő) számára is alkalmas

Emeleten

két kétágyas vendégszoba- apartman

A vendégház: 2-3-4-5 épületrészek – 988 m2 nettó területen

Előcsarnok az első udvarból nyílik, a földszinten melegítő konyhával, étkező térrel. A vendégszobák többszintű kialakításúak. A 3-as sportszárnyban fiatalos, kétágyas szobák vannak, a 2-es épületrész az „akadémikusok” szárnya, nagyobb kétágyas szobákkal, egy kétszobás apartmannal, az 5-ös épület a tanári szárny kétágyas szobákkal. Összesen 25 db két ágyas szoba, 1 db 1 ágyas és 1 db 2szobás, 4 ágyas szoba van a vendégházban.

Az emlékház

A kétudvaros kialakításnak köszönhetően az emlékház kerengője és kertje funkcionálisan is kettéválasztja az épületet, melynek magjában a Klebelsberg korabeli bútorokkal berendezett szalon áll. Falain Klebelsberg politikai társadalmi elismertségét, tevékenységét, magánéletét idézzük fel autentikus módon, melyhez közvetlenül kapcsolódik a könyvtárszoba – eredeti állapotban visszaállítva, mellette modern felszerelésű kutató szobákkal.

Ahhoz hogy ezt az üzenetet eljuttassuk a mai kor emberének és diákjainak megkerülhetetlen a 21. század technikája révén egy interaktív „Klebelsberg-tudástár” létrehozása, amely a legkorszerűbb 21. századi tanterem színvonalán alkalmas rendhagyó órák és foglalkozások tartására, illetve az egyéni érdeklődés kielégítését szolgáló tájékozódásra. Klebelsberg korát és személyiségét filmrészletekkel, fényképekkel, karikatúrákkal, újságkivágatokkal, stb. idéznénk föl, s mindehhez feladatsorok, tesztek stb. társulnának, egy fejleszthető játékos rendszer segítségével, amely érintőképernyővel és érintőfelületekkel varázsolná a diákok és a látogatók elé a két világháború közötti világot.

5 Budapest, Pesthidegkút, Templom utca 12-14. – a Klebelsberg kastély megújulása – 2017.

– Az időszakos kiállító tér – amely fogadások, rendezvények, előadások színtere – szintén az adott korszakokhoz kapcsolódó eseményeket dolgoz majd fel.

– A bejárati előtérben az aktuális kulturális programok és események hirdetése, jegyek árusítása különböző kulturális rendezvényekre a napi kulturális kontextusba helyezhetik az emlékhelyet, a videotechnika segítségét is igénybe véve.

– A belső díszudvar kiválóan alkalmas koncertek, ünnepségek rendezésére. A díszudvar méltó folytatása lesz a rózsakert, benne Klebelsberg szobrával, hiszen a rózsanemesítés volt az egyik kedves időtöltése.

Így az épületegyüttes – a továbbképzéseken és az alkotóház-funkción kívül –, természetközelsége miatt akár erdei iskolaként is használható lesz.

Klebelsberg szellemi örökségét azzal tudjuk igazán felidézni, hogy az egész projekt magyar tudással, technológiával és innovációval valósul meg. Klebelsberg előtérbe helyezésével nem kívánunk kultuszt kialakítani a személye körül, de egykori otthona helyszínén szeretnénk bemutatni azt a hazafias – legjobb értelemben vett patrióta – magatartást, amellyel egy egészségét és erejét nem kímélő államférfi az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb munkásságát, hozta létre, és amely mindmáig kihat a magyarság életére.

A vendégház

különböző szintű és funkciójú szárnyai Klebelsberg tevékenysége kiemelkedő területeinek állít emléket, plakátfotókkal, faliképekkel, néhol korabeli – illetve a két világháború közötti időszakra emlékeztető – tárgyakkal díszítve és berendezve.

– A középső, egyszerűbb, teljesen újjáépült egykori gazdasági épület fiatalos, galériás, kollégiumi hangulatú épületszárny, amely a sportért, az olimpiáért tett erőfeszítéseket idézheti. Az egyes helyiségeket a korabeli olimpiai bajnokokról nevezzük el és megjelennek az 1920-as évek sportberuházásai

– Az Templom utca felőli épületszárny a tanárok szálláshelye lehet, ezért elsősorban az iskolaépítő, a vallást erősítő és az oktatást fejlesztő Klebelsbergre kell emlékeztetnie. Ide kerülnek a rendkívül sikeres, 1926 és 1930 közötti népiskola-építési programot szemléltető ábrák és fényképek.

– Az egykori svájci lak az egyetemi, a közgyűjteményi és az akadémiai tudományosságot támogató politikának állít emléket.

– Az előcsarnok a diákok és a tanárok találkozóhelye lehet, olyan közösségi tér, ahol a hatalmas fali poszteren mutatnánk be az egykori belügy, majd vallás- és közoktatásügyi miniszter életművét, átfogó koncepcióját. Ahogy 1922-ben, minisztersége kezdetén mondta:

„A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.”

Ez a három szintű tanár–diák–akadémikus koncepció fogja össze a vendégház 28 szobáját, amelyben kb. 60 tanár és diák elszállásolását oldhatjuk meg.

A rekonstrukció

A Magyar Állam 2013 év végén különített el költségkeretet a kastély rekonstrukciójára.

Az engedélyezési és kiviteli tervek 2014. júniusban elkészültek, a kivitelezésre nyílt közbeszerzési pályázat folyt le, amely 2015. szeptemberre zárult le és kezdődött el a kivitelezés.

Építtető: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Fővállalkozó: KIVING Kft.

Alvállalkozók: EB Hungary Invest Zrt. és a GARAGE Kft. konzorciuma

Generáltervező: Sajó Design Bt. – Sajó Imre

Építésztervező: REÁLTERV Kft. – Kálmán Ernő

Az építkezés befejezéséhez, a berendezéshez 2015-ben a Magyar Állam további forrást biztosított.

A kivitelezési munkák 2017. februárban befejeződnek, az beruházás költsége bruttó 900 millió forint.

Klebelsberg kastély arcképcsarnoka