Domanovszky Sándor

Domanovszky Sándor (Nagyszeben, 1877. máj. 27. – Bp., 1955. ápr. 30.)történetíró, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1915, r. 1926, ig. 1933, t. 1940–49). ~ Endre fia. Tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte 1899-ben. Előbb a pozsonyi főreálisk.-ban (1899), majd (1904) a bp.-i kereskedelmi ak.-án tanított. A bp.-i egy.-en 1909-ben magántanár, 1914- 48-ban a m. művelődéstörténet ny. r. tanára. Tanszéke körül fiatal disszertáns szakemberekből agrártörténeti isk. alakult ki, amely főleg a majorsági gazdálkodás kérdéseit vizsgálta a I6–18. sz.-i Mo.-on (Tanulmányok a m. mezőgazdaság történetéhez 1–15. 1932–1943) ~ mindig gondosan adatszerű szakirodalmi munkássága során főleg a m. történet középkori forrásaival és egyes gazdaságtörténeti problémákkal foglalkozott. 1913–1943 között a Századok szerk.-je. A lengyel és az osztrák tudományos ak. l. tagja (1932, ill. 1941), a Comité International des Sciences Historiques tagja (1928). 1939-ben a bp.-i egy. a felsőházba küldte. 1916-tól 1946-ig a Magy. Történelmi Társulat alelnöke. Szerk. a Magyar művelődéstörténet (I–IV. Bp., é. n.) gyűjteményes munkát. – M. Dubnici Krónika (1899); A budai Krónika (Bp., 1902); Kézai Simon mester krónikája (Bp., 1906); A harmincadvám eredete (Ért, a tört, tud. köréből, XXIV. 4., Bp., 1916); A szepesi városok árumegállító joga 1358–1570 (Bp., 1922); Die Geschichte Ungarns (München-Leipzig, 1923; Helsinki, 1937); József nádor élete és iratai (I–IV. Bp., 1925–1944); La méthode historique de M. Nicolas Jorga (Bp., 1938). – Irod. Juhász Lajos: D. S. műveinek jegyzéke (Domanovszky Emlékkv, D. S. születése 60. fordulójának ünnepére, Bp., 1937); Hajnal István: D. S. 70 éves (Századok, 1947); Lederer Emma: D. S. (nekrológ, Századok, 1955 3. sz.); Steinacker, Harold: Alexander D. (nekrológ, Almanach der Österr. Ak. d. Wissenschaften 1955.)