Klebelsberg Kuno életrajza, életének kronológiája
1875-1932
Összeállította: Dr. Habil. Ujváry Gábor történész