Összefoglaló

16
dec

TRIANON ÉS A SZABADKŐMŰVESSÉG

Dr. Ligeti Dávid PhD történész előadása Dualizmus-kori Kutatócsoport VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 2020. szeptember 9-én, a Klebelsberg Emlékházban rendező a V4 Építészeti Alapítvány Az előadás címében megjelölt téma tárgyalásakor három részterületet érdemes elkülöníteni – vélte az előadó. Az első a szabadkőművesség jelenléte a dualizmuskori Magyarországon, a második az akkori nyugat-európai szabadkőművesség tevékenysége, a harmadik pedig a kárpát-medencei utódállamok szabadkőműves

Tovább

11
dec

Trianon kulturális következményei – Dr. habil. Ujváry Gábor történész előadása

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár augusztus 28-án, a Klebelsberg Emlékházban a V4 Építészeti Alapítvány és a XXII. Pesthidegkúti Művészeti Fesztivál közös rendezvénye   Az előadás a két világháború közötti időszak kulturális politikáját tárgyalta, röviden felelevenítve az előzményeket is, 1868-ig visszanyúlva. Ekkor készült az Osztrák-Magyar Monarchia keretében az ország első önálló költségvetése, amelyen belül, az összes állami költségekből a vallás- és

Tovább

2
dec

VERITAS Estek – Trianon kulturális következményei

augusztus 28. Előadó: Dr. habil. Ujváry Gábor történész, CSc, Horthy-kori Kutatócsoport VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár   Az előadás a két világháború közötti időszak kulturális politikáját tárgyalta, röviden felelevenítve az előzményeket is, 1868-ig visszanyúlva. Ekkor készült az Osztrák-Magyar Monarchia keretében az ország első önálló költségvetése, amelyen belül, az összes állami költségekből a vallás- és közoktatásügyi minisztérium részesedése egy százalék alatt

Tovább

3
okt

Trianon 1848-49-es előzményei – Hermann Róbert előadása (Ludovika Szabadegyetem )

 

31
aug

KORTÁRSAK – kiállítás László Gyula régészprofesszor rajzaiból

KORTÁRSAK László Gyula régészprofesszor író- és költő kortársait megörökítő rajzaiból készült kiállítás megnyitó ünnepsége 2020. július 30.   Hegyvidék TV videója a Kortársak c., László Gyula professzor rajzaiból készült kiállításról https://www.youtube.com/watch?v=hi4LMBU–ds&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0JgXGEKW5w6FCnl3AhI0NyUm1neWRE3sU35X3xoAm51E495v_8bg4R5ks   Anka László történész előadása https://www.youtube.com/watch?v=Y1scUtQcfpo&list=PLNL9kk_CSVYlbZajuadwCXMPoIdWfmw16&index=2&t=0s   Kálmán Ernő építész, köszöntő https://www.youtube.com/watch?v=iypunWC_YPo&list=PLNL9kk_CSVYlbZajuadwCXMPoIdWfmw16&index=2   L. Simon László költő, képviselő megnyitó beszéde https://www.youtube.com/watch?v=obGxQCGWw8w&list=PLNL9kk_CSVYlbZajuadwCXMPoIdWfmw16&index=3    

2
Már

„Fiumei kikötőben áll egy hadihajó…”

Az első világháború zenei emlékezete, 1914–1918 Windhager Ákos az első előadásán azt járta körbe, hogy az első világháború miképpen hatott a kor komolyzenei életére és a háború miképpen jelent meg a zeneművekben. Az elhangzottak még a komolyabb zenei műveltségű érdeklődők számára is számos meglepetéssel és érdekességgel szolgáltak. Elfeledett magyar zeneszerzőkről és zeneművekről hallhattunk, akikről és amelyekről nagyon keveset, vagy éppen

Tovább

27
jan

Vissza a Valóságba! – Új tárgyilagosság és új realizmus

Előadó: dr. Bellák Gábor művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa december 9. Egészen pontosan a tényleges valóságba – egészítette ki negyedik előadásának a címét dr. Bellák Gábor. A történelem, az aranykor és a természet is egyfajta valóságot jelentett – utalt a korábbi előadásaira –, de a két világháború közötti művészetben a legfontosabb utak mégiscsak a tényleges, a mindennapi valóságba, a

Tovább

15
jan

VERITAS ESTEK – Integritás, autonómia, elszakadás?

A magyarországi németek viszonya a történeti Magyarország felbomlásához. Előadó: Dr. Orosz László PhD, tudományos főmunkatárs, Horthy-kori Kutatócsoport VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár A címben megjelölt témáról az előadó, dr. Orosz László 2018 májusában már tartott előadást a Klebelsberg Emlékházban, amikor is a magyarországi németek több mint nyolcszáz éves múltját foglalta össze a 19-20. század fordulójáig. Jelen előadás, mintegy annak folytatásaként,

Tovább

7
jan

2020 első eseménye a Klebelsberg Emlékházban

A Klebelsberg Emlékház az újévet Szelényi Károly Magyar Örökség-díjas fotóművész Szent Koronáról készült képeiből nyílt kiállításával nyitotta meg. Nemzeti jelképünk 42 esztendeje tért haza az Egyesült Államokból. A kiállítást prof. dr. Pálffy Géza, a Magyar Tudományos Akadémia „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője nyitotta meg, nagyon élvezetes előadásával. A jelenlévők megtapsolták a történész elismerő bókját: „Klebelsberg Kunó örülne, hogy még van polgári Magyarország,

Tovább

4
dec

VERITAS ESTEK – Trianon 19. századi előzménye: a nemzetiségi kérdés 1848-1849-ben

Előadó: Prof. Dr. Hermann Róbert kutatócsoport vezető, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 170 éve folyik a vita arról, hogy vajon a magyar politikai elit lehetett volna-e nagyvonalúbb, és ha az lett volna, el lehetett volna-e kerülni a katonai vereséget. Batthyány, Kossuth és társaik a nemzetiségi kérdést „félrekezelték” vagy egy megoldhatatlan probléma elé kerültek? Egyenes út vezetett-e 1848-tól 1918-ig? Az előadás

Tovább