„Személyes kötődéseim is vannak az adományozott könyvekhez…”- Groma Sarolt felajánlása

Groma Sarolttól (Kovács Sarolt) jó néhány könyvet kapott a Klebelsberg Emlékház könyvtára. Az adományozott kiadványok ez esetben is izgalmas személyes kötődésekről vallanak.

Mindig érdekes „belelátni” egy-egy család kulturális életébe és elképzelni, hogy milyen szellemi közegben élhették a mindennapjaikat. A Groma Sarolt által megfogalmazott sorok többek között erről a családi közegről is elárulnak egy keveset.  

“Édesapám, Kovács Miklós muzeológus, nagy könyvgyűjtő volt. Széles műveltsége és érdeklődése kiterjedt a néprajzra, a történelemre, a zenére, az irodalomra és a képzőművészetre egyaránt. Ezekben nem csak „otthon” volt, de baráti, munkatársi, ismerősi köréhez tartozott Széchenyi Zsigától – elnézést, nálunk így emlegették – László Gyulán keresztül a Benczúr és Vastagh családig számos, a könyvek által is érintett személy.

Hankó Béla bácsi képe már inkább családi elbeszélésekből él, de határozottan emlékszem Széchenyi Zsigmond hatalmas, bozontos szemöldökére, és például arra is, ahogy Fekete István íróval, számomra akkor még bácsival a Pasaréti templom előtt beszélgettem, az elsőáldozásomat követően – talán éppen Vukról. Így a Klebelsberg Emlékháznak adományozott könyvekhez engem személyes kapcsolatok is fűznek.

Amikor a felújított Klebelsberg-kastélyban jártam, ezek a gyerekkori emlékek ismét felbukkantak. Meglátva a gyönyörű dolgozószobát, a csodálatos – akkor még üres – könyvespolcokat, azonnal elkezdett bennem motoszkálni, hogy itt méltóbb helye lenne a családi könyvtárunk jó néhány darabjának, sőt talán a hivatásukat is jobban betöltenék. Amikor válogattam a könyveket, igyekeztem olyan kiadásokat, műveket választani, amelyek talán ott lehettek Klebelsberg Kunó idején is a polcokon, illetve, reményeim szerint, valóban ott is volt egy-egy közülük.

Örömmel tölt el, hogy ha az adományozott könyvekkel hozzájárulhattam Klebelsberg Kunó és az általa is pártolt kultúra emlékének ápolásához és a Klebelsberg-kastély élővé tételéhez.”

 

Budapest, 2020. január 7.