7
jan

„Személyes kötődéseim is vannak az adományozott könyvekhez…”- Groma Sarolt felajánlása

Groma Sarolttól (Kovács Sarolt) jó néhány könyvet kapott a Klebelsberg Emlékház könyvtára. Az adományozott kiadványok ez esetben is izgalmas személyes kötődésekről vallanak. Mindig érdekes „belelátni” egy-egy család kulturális életébe és elképzelni, hogy milyen szellemi közegben élhették a mindennapjaikat. A Groma Sarolt által megfogalmazott sorok többek között erről a családi közegről is elárulnak egy keveset.   “Édesapám, Kovács Miklós muzeológus, nagy könyvgyűjtő

Tovább

7
jan

2020 első eseménye a Klebelsberg Emlékházban

A Klebelsberg Emlékház az újévet Szelényi Károly Magyar Örökség-díjas fotóművész Szent Koronáról készült képeiből nyílt kiállításával nyitotta meg. Nemzeti jelképünk 42 esztendeje tért haza az Egyesült Államokból. A kiállítást prof. dr. Pálffy Géza, a Magyar Tudományos Akadémia „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője nyitotta meg, nagyon élvezetes előadásával. A jelenlévők megtapsolták a történész elismerő bókját: „Klebelsberg Kunó örülne, hogy még van polgári Magyarország,

Tovább

6
dec

KÖNYVADOMÁNY PÉCSRŐL – A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium felajánlása

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziumban néhány hónappal ezelőtt átnézték könyvtárállományt. A régóta nem olvasott, ezért selejtezendő könyvek listájára felkerült néhány régi kiadvány is, amelyek megsemmisítésébe a könyvtár munkatársai sehogyan sem szerettek volna belenyugodni. Keresni kezdték azt a helyet, azt az intézményt, amelyben ezek tovább létezhetnének, ahol időnként még kézbe vennék és megbecsülnék őket. Első gondolatuk a Klebelsberg Emlékház volt,

Tovább

5
dec

„Elképzelhető, hogy Klebelsberg Kunó könyvtárában is ott sorakoztak…”

Értékes könyveket adományozott a Klebelsberg Emlékház könyvtárának a Bezuk házaspár, Bezuk Zsolt és a felesége, Bezuk Zsoltné született Jeney Anna Mária. A tizennyolc kötetből álló, német nyelvű, gót betűs Meyers Konversations-Lexikon történetéről Bezuk Zsoltné, míg az 1920-as magyar kiadású kétkötetes Technikai Lexikonról Bezuk Zsolt emlékezett meg. „A lexikont nagyapámtól, Jeney Károlytól örököltem – írta Bezuk Zsoltné. – Ő vásárolhatta Bécsben,

Tovább

25
nov

„Bízom abban, hogy méltó helyre és méltó kezekbe kerülnek…”

A Klebelsberg Emlékház számára történő felajánlások között kiemelkedő jelentőségű a Deák család – Deákné Krascsenits Mária és férje, az azóta elhunyt Deák Imre – könyvadománya. Részben, mert 2017 őszén a legelsők között voltak, akik úgy gondolták, hogy a családi ereklyéknek kiváló helye, mások épülését is elősegítő szerepe lehet a Klebelsberg könyvtárban, részben az adomány kimagasló szellemi és az anyagi értéke

Tovább

12
nov

A Testnevelési Egyetem mint innovatív sportegyetem

Előadó: Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos egyetemi tanár, a Testnevelési Egyetem rektora  A professzor úr előadása az egyetem nagyszabású campusfejlesztését volt hivatva bemutatni, amely, amennyiben az elképzelések szerint épül meg, Európa egyik legmodernebb sporttudományi- és testkulturális képzéssel foglalkozó és ezekhez kapcsolódóan számos kutatást folytató oktatási központja lesz. De szó esett a sport és az egészség, illetve a sport és

Tovább

30
okt

VERITAS ESTÉK- A folyószabályozások a magyar gazdaság- és társadalomtörténet szemszögéből, 1723 és 1923 között

Dr. Kovács Kálmán Árpád A folyószabályozások a gazdaság- és társadalomtörténet szemszögéből (1723–1923) Vajon mit keres a fentebb megjelölt téma, a folyószabályozás kérdése egy történelemmel foglalkozó esten? Dr. Kovács Kálmán Árpád előadásából kiderül, hogy mint oly sok más az életben, jelen esetben is minden mindennel összefügg. Az előadó jelezte, hogy nem vízszabályozási szakember, őt a folyószabályozások kizárólag gazdaság- és társadalomtörténet szemszögből

Tovább

28
okt

Vissza az Aranykorba! Neoklasszicizmus az 1920-1930-as évek magyar művészetében

Előadó: Dr. Bellák Gábor művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa Dr. Bellák Gábor művészettörténész a két világháború közötti magyar művészetet bemutató sorozatának a második előadása az úgynevezett aranykori tematikát, és az azt megjelenítő neoklasszicista áramlatot mutatta be. A témával a hazai művészettörténész szakma mintegy húsz esztendővel ezelőtt már behatóan foglalkozott. 2001-ben, a Magyar Nemzeti Galériában rendeztek egy kiállítást Árkádia tájain

Tovább

16
okt

Az ismeretlen reformer: IV. Károly uralkodása 1916–1918

Előadó: Dr. Ligeti Dávid PhD, történész, tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 101 évvel ezelőtt, 1918. október 16-án, vagyis éppen az előadás napján írta alá IV. Károly azt a manifesztumot, amelyre sokan a Monarchia szétesésének a dokumentumaként tekintenek. Milyen előzmények után készült el ez a dokumentum, és általában hogyan értékeljük IV. Károly rövid, két évig tartó uralkodását? Jóindulatú, de szerencsétlen balfácánként

Tovább

2
okt

VERITAS ESTÉK – Egy 800 éves házasság. Magyarország és Horvátország államközössége a kezdetektől 1918-ig.

Előadó: Schwarczwölder Ádám történész, tudományos segédmunkatárs Magyar- és Horvátország államközösségének a története aligha nevezhető a hazai történelemtanítás és történelemről való gondolkodás központi témájának. Amolyan mellékes, egyáltalán nem kibeszélt és kevéssé ismert a két ország hosszú évszázadokra visszanyúló viszonya. Többek között ezért is tekintettünk kiemelt figyelemmel Schwarczwölder Ádám történésznek, a VERITAS Történetkutató Intézet és Leváltár munkatársának az előadására, aki a V4

Tovább